Công Ty Dịch Vụ Bảo Vệ Ngày & Đêm cam kết với khách hàng xây dựng lực lượng bảo vệ:

1. Chuyên Nghiệp

– Đào tạo lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp có phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi.

– Sử dụng các thiết bị an ninh hiện đại phù hợp trong thực thi cung cấp dịch vụ bảo vệ.

– Áp dụng và duy trì hệ thống quản l‎í chất lượng dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và trách nhiệm xã hội phù hợp với tiêu chuẩn SA 8000.

2. Hiệu Quả

– Cung cấp các giải pháp tối ưu, phù hợp nhất để đảm bảo an ninh, an toàn cho khách hàng.

– Cùng tạo ra giá trị gia tăng thực sự trong hoạt động kinh doanh của khách hàng.

– Góp phần tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa tốt nhất cho khách hàng.

3. Tận Tụy

– Thỏa mãn mọi yêu cầu hợp l‎ý của khách hàng.

– Giải quyết nhanh chóng những sự việc xảy ra giảm tối đa thiệt hại cho khách hàng và xã hội.

– Sẵn sàng giúp đỡ khách hàng khi cần thiết hoặc được yêu cầu phù hợp.